NYT FRA PROVSTIET

Der er ved at blive udarbejdet ny altertavle i Uldum kirke af glaskunstneren Bertil Vallien. Arbejdet bliver færdigt til påske.

GUDSTJENESTER

Klik på kortet for at se en oversigt over gudstjenester i provstiet


STUDIEKREDS OM LUTHER

Reformationsjubilæum 2017

I 2017 er det 500 år siden Martin Luther erklærede, at du ikke kan betale dig til et bedre liv.

Læs mere Om Luther

I løbet af 6 mandage vil tidligere sognepræst Preben Holm lede en studiekreds om Luther: Luthers livshistorie og hans tanker, både kirkelige, statslige og folkelige.

Studiekredsen er for alle interesserede i Hedensted kommune/provsti.
Det foregår i Hedensted kirkecenter, Kirkegade 15 kl. 19.30 - 21.00

Datoerne er: 30. januar; 6. og 27. februar; 6., 13. og 27. marts

Pris i alt for de 6 aftener: 50 kr. til undervisningsmateriale.
Tilmelding ikke nødvendig.

Ved evt. spørgsmål: kontakt Morten Seindal Krabbe, mail: mskr@km.dk, tlf. 75892808

HER ER VI

Kirkegade 15
8722 Hedensted
Tlf.: 23260365
Mail Hedensted.provsti@km.dk

BEMÆRK:

Nyt telefonnummer fra 1.9.

MØDEDATOER FORÅR 2017 PROVSTIUDVALGET

17. januar - ordinært møde

23. februar - ordinært møde

28. marts - ordinært møde

24. april - fordeling af budgetrammer

25. april - fordeling af budgetrammer

17. maj - ordinært møde

13. juni - gennemgang af budgetter

14. juni - gennemgang af budgetter