NYT FRA PROVSTIET

BUDGETSAMRÅD

Der afholdes budgetsamråd i Hedensted Kirkecenter, Kirkegade 15, Hedensted 1. september kl. 19.00.

Der er mødepligt for alle menighedsråd med 2 medlemmer, gerne formand og kasserer.

Dagsorden

1. Økonomien på provstiplan - Budget 2017, herunder beslutninger om puljer

2. Udblik til økonomien i de kommende år

3. Øvrige orienteringer

4. Evt.

NY PRÆST I TØRRING

Janus Kirk Faaborg er ansat pr. 1.9.2016

FÆLLES REGNSKABSKONTOR

De samarbejdende menighedsråd om fælles Regnskabskontor har ansat Laila Søgaard som regnskabsfører pr. 1. juni 2016. Laila Søgaard har specifik erfaring inden for kirkeregnskab, FLØS mv. samt en bred, allround erfaring inden for regnskab og administration i erhvervslivet. Laila Søgaard kommer fra en stilling som klubchef i Vejle Svømmeklub Triton.

Følgende sogne er med fra starten: Barrit, Glud, Nebsager-Bjerre-Stenderup, Rårup-Skjold, Stouby-Hornum, Ølsted, Øster Snede.

Alle menighedsråd i provstiet kan optages i regnskabskontoret.

Interesserede menighedsråd kan henvende sig til menighedsrådsformand Verner Rud Nielsen, Øster Snede, tlf. 40 90 32 34, mail: vrn@fibermail.dk

 

 

GUDSTJENESTER

Klik på kortet for at se en oversigt over gudstjenester i provstiet

HER ER VI

Kirkegade 15
8722 Hedensted
Tlf.: 75800365
Mail Hedensted.provsti@km.dk

BEMÆRK:

Nyt telefonnummer fra 1.9.:

23260365