NYT FRA PROVSTIET

VALG TIL PROVSTIUDVALGET

I efteråret vælges et nyt provstiudvalg, der skal tiltræde 1. november. Der skal også vælges repræsentant fra provstiet til stiftsrådet.

Vi afholdes derfor orienterings- og opstillingsmøde:

Den 23.8.2017 kl. 19.00 i Løsning Kirkecenter, Vestergade 42, Løsning

For yderligere oplysninger om valgregler m.v. henvises til Haderslev stifts hjemmeside: link

Til toppen

BUDGETSAMRÅD

Hedensted Provsti afholder Budgetsamråd onsdag, den 6. september kl. 19.00 i Hedensted Kirkecenter, Kirkegade 15, 8722 Hedensted.

Menighedsråd har pligt til at lade sig repræsentere med 2 medlemmer, normalt formand og kasserer.

Dagsorden

1. Økonomisk overblik for budget 2018

2. Udblik til økonomien i de kommende år

3. Orientering om Kirkeministeriets godkendelse af forsøg med puljer

4. Vedtagelse af ny vedtægt for Energipuljen

5. Vedtagelse af puljestørrelser i budget 2018

Provstiets oplæg:

Kirkeliv 200.000

Kirkegård 1.500.000

Anlæg 8.000.000

Energi 800.000

6. Korte orienteringer

7. Evt.

Til toppen

KONFIRMATIONEN HOLDER FLYTTEDAG

Konfirmationen holder flyttedag i dele af provstiet.

Juelsmindehalvøen fortsætter med konfirmation i 7. klasse, men i Hedensted og Tørring-Uldum-området flyttes konfirmationen til 8. klasse fra skoleåret 2020-2021.

Ændringen gælder således de børn, der nu går i 4. klasse.

 

Se nærmere på sognenes egne hjemmesider.

Til toppen

GUDSTJENESTER

Klik på kortet for at se en oversigt over gudstjenester i provstiet


HER ER VI

Kirkegade 15
8722 Hedensted
Tlf.: 23260365
Mail Hedensted.provsti@km.dk

MØDEDATOER EFTERÅR 2017 PROVSTIUDVALGET

17.august - ordinært møde

23. august kl. 19.00 - Opstillingsmøde til provstiudvalg

6. september kl. 19.00 - Budgetsamråd

13. september - ordinært møde

10. oktober - ordinært møde

 

Ansøgninger m.v. skal være kontoret i hænde senest 8 dage før mødets afholdelse.

 

Til toppen