NYT FRA PROVSTIET

Der er ved at blive udarbejdet ny altertavle i Uldum kirke af glaskunstneren Bertil Vallien. Arbejdet bliver færdigt til påske.

GUDSTJENESTER

Klik på kortet for at se en oversigt over gudstjenester i provstiet


HER ER VI

Kirkegade 15
8722 Hedensted
Tlf.: 23260365
Mail Hedensted.provsti@km.dk

BEMÆRK:

Nyt telefonnummer fra 1.9.

MØDEDATOER FORÅR 2017 PROVSTIUDVALGET

17. januar - ordinært møde

23. februar - ordinært møde

28. marts - ordinært møde

24. april - fordeling af budgetrammer

25. april - fordeling af budgetrammer

17. maj - ordinært møde

13. juni - gennemgang af budgetter

14. juni - gennemgang af budgetter