NYT FRA PROVSTIET

NY PROVSTISEKRETÆR

Vi har fået ny provstisekretær, Helle Therbo Rieder.

Helle har haft eget dameskrædderi i Århus i en årrække, men er nu flyttet til Brædstrup og vil gerne prøve noget nyt.

Helle er uddannet Cand. merc og har den ét-årig journalist-uddannelse fra Journalisthøjskolen. Tidligere har Helle været ansat i en lang årrække hos TDC som projektleder og kommunikationsrådgiver.

Vi glæder os meget til samarbejdet!

Til toppen

GUDSTJENESTER

Klik på logoet for at komme til Kirkekalenderen

Kirkekalenderen fås som app til smartphones og findes i versioner til Android og iPhone. App'en er udgivet af Folkekirkens It.

Kirkekalenderen giver en let adgang til gudstjenester, møder og arrangementer i ca. 2.200 kirker, som er tilknyttet Den Danske Folkekirke. App’en viser som standard kirker i en radius af 10 km, og det er muligt at få kirker vist over hele Danmark. Under hver kirke kan du se sognetilhørsforhold, og der er adresser og kontaktoplysninger på præster og kirkefunktionærer. Desuden er der en kørselsvejledning tilknyttet. Kirkekalenderen henter sine data fra sogneportalen sogn.dk.


HER ER VI

Kirkegade 15
8722 Hedensted
Tlf.: 23260365
Mail Hedensted.provsti@km.dk

MØDEDATOER FOR PROVSTIUDVALGET

Ordinære møder, forår 2020

18. marts 13.00-16.00

27. maj 13.00-16.00

Rammetildeling
28. april 09.00-16.00
30. april 16.00-20.00

Budgetgennemgang
23. juni 09.00-16.00
25. juni 16.00-20.00

Ordinære møder, efterår 2020

20. august 14.00-17.00
1. oktober 13.00-16.00
29. oktober 13.00-16.00
26. november 13.00-16.00
15. december 17.00-20.00

Ansøgninger m.v. skal være kontoret i hænde senest 8 dage før mødets afholdelse.

Til toppen