NYT FRA PROVSTIET

INDKALDELSE TIL BUDGETSAMRÅD I HEDENSTED PROVSTI

NB: mødested

Der indkaldes hermed til offentligt budgetsamråd i

Løsning Kirkecenter, Vestergade 42, Løsning,

onsdag, den 4. september kl. 19.00.

Der er mødepligt for alle menighedsråd med 2 medlemmer, gerne formand og kasserer.

Dagsorden

1.       Økonomisk overblik for budget 2020

2.       Udblik til økonomien i de kommende år

3.       Puljestørrelser 2020

4.       Korte orienteringer

5.       Evt.

LUTHERS NØGLE

En fantastisk og helt anderledes dag, da 500 konfirmander og 100 frivillige deltog i rollespillet "Luthers Nøgle"

GUDSTJENESTER

Klik på logoet for at komme til Kirkekalenderen

Kirkekalenderen fås som app til smartphones og findes i versioner til Android og iPhone. App'en er udgivet af Folkekirkens It.

Kirkekalenderen giver en let adgang til gudstjenester, møder og arrangementer i ca. 2.200 kirker, som er tilknyttet Den Danske Folkekirke. App’en viser som standard kirker i en radius af 10 km, og det er muligt at få kirker vist over hele Danmark. Under hver kirke kan du se sognetilhørsforhold, og der er adresser og kontaktoplysninger på præster og kirkefunktionærer. Desuden er der en kørselsvejledning tilknyttet. Kirkekalenderen henter sine data fra sogneportalen sogn.dk.


HER ER VI

Kirkegade 15
8722 Hedensted
Tlf.: 23260365
Mail Hedensted.provsti@km.dk

MØDEDATOER FOR 2019 PROVSTIUDVALGET

Ordinære møder

17. januar 13.00-16.00

21. februar 13.00-16.00

21. marts 13.00-16.00

25. april 16.00-21.00

23. maj 13.00-16.00

20. juni 16.00-21.00

22. august 13.00-16.00

19. september 13.00-16.00

29. oktober 13.00-16.00

21. november 13.00-16.00

12. december 15.00-20.00

Rammefordeling

24. april 9.00-16.00

25. april 16.00-21.00

Budgetmøder

18. juni 9.00-16.00

20. juni 16.00-21.00

Budgetsamråd

4.9. 19.00-21.00

Ansøgninger m.v. skal være kontoret i hænde senest 8 dage før mødets afholdelse.

Til toppen