NYT FRA PROVSTIET

INDKALDELSE TIL BUDGETSAMRÅD I HEDENSTED PROVSTI

Der indkaldes hermed til offentligt budgetsamråd i Hedensted Kirkecenter, Kirkegade 15,  
5. september kl. 19.00.

Der er mødepligt for alle menighedsråd med 2 medlemmer, gerne formand og kasserer.

Dagsorden

1.       Økonomisk overblik for budget 2019

2.       Udblik til økonomien i de kommende år

3.       Vedtagelse af ny vedtægt for Skole-Kirke-samarbejdet

4.       Vedtagelse af puljestørrelser 2018

5.       Korte orienteringer

6.       Evt.

GUDSTJENESTER

Klik på kortet for at se en oversigt over gudstjenester i provstiet


HER ER VI

Kirkegade 15
8722 Hedensted
Tlf.: 23260365
Mail Hedensted.provsti@km.dk

MØDEDATOER EFTERÅR 2018 PROVSTIUDVALGET

23. august - ordinært møde

5. september - Budgetsamråd

25. september - ordinært møde

25. oktober - ordinært møde

22. november - ordinært møde

13. december - ordinært møde

 

Ansøgninger m.v. skal være kontoret i hænde senest 8 dage før mødets afholdelse.

Til toppen