NYT FRA PROVSTIET

NY PROVSTISEKRETÆR

Velkommen til ny provstisekretær – og tak til ”den gamle”!

 

Fra 1. september kom der ny provtisekretær.

Det er Helle Therbo Rieder. Hun har haft eget dameskrædderi i Århus i en årrække, men er nu flyttet til Brædstrup og vil gerne prøve noget nyt.

Helle er uddannet Cand. merc og har den ét-årig journalist-uddannelse fra Journalisthøjskolen. Tidligere har Helle været ansat i en lang årrække hos TDC som projektleder og kommunikationsrådgiver.

Vi glæder os meget til samarbejdet!

Til toppen

GUDSTJENESTER

Klik på logoet for at komme til Kirkekalenderen

Kirkekalenderen fås som app til smartphones og findes i versioner til Android og iPhone. App'en er udgivet af Folkekirkens It.

Kirkekalenderen giver en let adgang til gudstjenester, møder og arrangementer i ca. 2.200 kirker, som er tilknyttet Den Danske Folkekirke. App’en viser som standard kirker i en radius af 10 km, og det er muligt at få kirker vist over hele Danmark. Under hver kirke kan du se sognetilhørsforhold, og der er adresser og kontaktoplysninger på præster og kirkefunktionærer. Desuden er der en kørselsvejledning tilknyttet. Kirkekalenderen henter sine data fra sogneportalen sogn.dk.


HER ER VI

Kirkegade 15
8722 Hedensted
Tlf.: 23260365
Mail Hedensted.provsti@km.dk

MØDEDATOER FOR PROVSTIUDVALGET

 

Ordinære møder, efterår 2019

22. august 13.00-16.00

19. september 13.00-16.00

29. oktober 13.00-16.00

21. november 13.00-16.00

12. december 15.00-20.00

 

Ordinære møder, forår 2020

22. januar   13.00-16.00

19. februar   13.00-16.00

18. marts   13.00-16.00

27. maj   13.00-16.00


Rammetildeling
28. april 09.00-16.00
30. april 16.00-20.00

 

Budgetgennemgang
23. juni   09.00-16.00 
25. juni   16.00-20.00 

 

Ansøgninger m.v. skal være kontoret i hænde senest 8 dage før mødets afholdelse.

 

 

Til toppen