NYT FRA PROVSTIET

MEDLEMMER AF DET NYE PROVSTIUDVALG

Jette Heller, Åle-Linnerup sogn

Henning Nielsen, Ølsted sogn

Henrik Birch-Rasmussen, Rårup-Skjold sogn

Niels-Otto Dalsgaard, Hedensted-St. Dalby sogn

Verner Rud Nielsen, Øster Snede sogn

Suppleant til provstiudvalget:

Svend Erik Pedersen, Løsning sogn

Præsterepræsentant:

Ulrik Dige, Glud-Hjarnø sogn

Repræsentant til Stiftsrådet:

Søren Kallestrup, As-Klakring-Juelsminde sogn

Suppleant som stiftsrådsrepræsentant:

Niels Højsgaard, Uldum-Langskov sogn

Til toppen

KONFIRMATIONEN HOLDER FLYTTEDAG

Konfirmationen holder flyttedag i dele af provstiet.

Juelsmindehalvøen fortsætter med konfirmation i 7. klasse, men i Hedensted og Tørring-Uldum-området flyttes konfirmationen til 8. klasse fra skoleåret 2020-2021.

Ændringen gælder således de børn, der nu går i 4. klasse.

 

Se nærmere på sognenes egne hjemmesider.

Til toppen

GUDSTJENESTER

Klik på kortet for at se en oversigt over gudstjenester i provstiet


HER ER VI

Kirkegade 15
8722 Hedensted
Tlf.: 23260365
Mail Hedensted.provsti@km.dk

MØDEDATOER FORÅR 2018 PROVSTIUDVALGET

25. januar - ordinært møde

22. februar - ordinært møde

22. marts - ordinært møde

16. april - rammefordeling

19. april - rammefordeling

17. maj - ordinært møde

19. juni - budgetmøde

Ansøgninger m.v. skal være kontoret i hænde senest 8 dage før mødets afholdelse.

Til toppen