OM PROVSTIET

Hedensted Provsti er den samlende enhed for de 33 sogne i provstiet, der ligger mellem Horsens og Vejle.

Fremme kirkelivet
Det er opgaven for provst og provstiudvalg at sikre gode rammer for kirkelivet i de enkelte sogne, og hjælpe opgaver på vej, der bedst løses i fællesskab.
Provstiudvalget ønsker at fremme en nærværende, vedkommende og alsidig forkyndelse i ord og handling. 

Ligningsmidler og puljer
Provstiudvalget fordeler ligningsmidlerne fra kirkeskatten til sognenes kirkekasser.
Herudover er der forskellige puljer i provstiet, der sikrer ekstra midler, så gode ideer og tiltag kan realiseres hurtigt – hvad enten det handler om det kirkelige liv, energioptimering, byggeopgaver eller en regulering af kirkegården.

Fælles sognemedhjælper
De fleste af sognene i provstiet er mindre landsogne, der ikke selv kan bære en sognemedhjælperstilling. Derfor er der ansat en fælles sognemedhjælper, der løser opgaver i en række sogne.

Samarbejde på kirkegårdene
Der indledes også i disse år mere og mere samarbejde mellem kirkegårdene, eller regulær fælles kirkegårdsdrift, med fokus på et godt arbejdsmiljø og en bedre økonomi omkring mandskab og maskiner.
Provstiet arrangerer lejlighedsvis kurser for gravere og kirkeværger.

Bygningskonsulent til energioptimering
Alle provstiets kirker og bygninger er blevet gennemgået for at sikre bedst mulig brug af klima- og varmesystemer. Der ansættes en bygningskonsulent, der løbende skal tilse kirker og bygninger for mht. at optimere varmestyring, korrekt luftfugtighed, og dermed bygningernes sundhed.

Personale-, drifts- og maskinkonsulent
Sognene har en fælles personalekonsulent, der laver kurser for sognenes kontaktpersoner og hjælper  med spørgsmål i forbindelse med især tilgang og afgang af personale i sognene.

Der er også tilknyttet en maskin- og driftskonsulent, der yder hjælp til at få indkøbt de rigtige maskiner til kirkegården og kan hjælpe ved spørgsmål om hensigtsmæssig drift på kirkegården, kvalitetsbeskrivelser og plejeplaner.

Supervision til præsterne

Provsten har fokus på præsternes arbejdsglæde og arbejdsmiljø. Derfor ydes der professionel sparring til præsterne i mindre arbejdsvejledningsgrupper i provstiet.

Til toppen


HER ER VI

Kirkegade 15
8722 Hedensted
Tlf.: 23260365
Mail Hedensted.provsti@km.dk

MØDEDATOER FOR PROVSTIUDVALGET

PU-møder forår 2021:

28.01. kl. 13.00

24.02. kl. 16.00

23.03. kl. 13.00 - 16.00

27.05. kl. 13.00

15.06. kl. 09.00 - 18.00

Rammetildeling:

20.04. kl. 9.00 -16.00 (med PU-møde)

22.04. kl. 16.00 - 20.00

Budgetgennemgang:

15.06. kl. 9.00 -18.00 (med PU-møde)

Budgetsamråd:

07.09. kl. 19.00

Ansøgninger m.v. skal være kontoret i hænde senest 8 dage før mødets afholdelse.

Til toppen