HER KAN DU DOWNLOADE

  HER ER VI

  Kirkegade 15
  8722 Hedensted
  Tlf.: 23260365
  Mail Hedensted.provsti@km.dk

  MØDEDATOER FOR 2019 PROVSTIUDVALGET

  Ordinære møder

  17. januar 13.00-16.00

  21. februar 13.00-16.00

  21. marts 13.00-16.00

  25. april 16.00-21.00

  23. maj 13.00-16.00

  20. juni 16.00-21.00

  22. august 13.00-16.00

  19. september 13.00-16.00

  29. oktober 13.00-16.00

  21. november 13.00-16.00

  12. december 15.00-20.00

  Rammefordeling

  24. april 9.00-16.00

  25. april 16.00-21.00

  Budgetmøder

  18. juni 9.00-16.00

  20. juni 16.00-21.00

  Budgetsamråd

  4.9. 19.00-21.00

  Ansøgninger m.v. skal være kontoret i hænde senest 8 dage før mødets afholdelse.

  Til toppen