Regnskabskontor er oprettet for sogne i Hedensted provsti.

Regnskabsfører Laila Søgaard

Tlf.: 29744505, mail hedenstedregnskabskontor@gmail.com

Følgende sogne var med fra starten: Barrit, Glud, Nebsager-Bjerre-Stenderup, Rårup-Skjold, Stouby-Hornum, Ølsted, Øster Snede. I løbet af det første år har yderligere Hedensted-St. Dalby og Sindbjerg sogne tilsluttet sig samarbejdet.

Alle menighedsråd i provstiet kan optages i regnskabskontoret.

Interesserede menighedsråd kan henvende sig til menighedsrådsformand Verner Rud Nielsen, Øster Snede, tlf. 40803234, mail: verner.rud.nielsen@gmail.com

Link til vedtægt for regnskabskontor

Link til vedtægt for finansiering af regnskabskontor

Til toppen

HER ER VI

Kirkegade 15
8722 Hedensted
Tlf.: 23260365
Mail Hedensted.provsti@km.dk

MØDEDATOER FOR 2019 PROVSTIUDVALGET

Ordinære møder

17. januar 13.00-16.00

21. februar 13.00-16.00

21. marts 13.00-16.00

25. april 16.00-21.00

23. maj 13.00-16.00

20. juni 16.00-21.00

22. august 13.00-16.00

19. september 13.00-16.00

29. oktober 13.00-16.00

21. november 13.00-16.00

12. december 15.00-20.00

Rammefordeling

24. april 9.00-16.00

25. april 16.00-21.00

Budgetmøder

18. juni 9.00-16.00

20. juni 16.00-21.00

Budgetsamråd

4.9. 19.00-21.00

Ansøgninger m.v. skal være kontoret i hænde senest 8 dage før mødets afholdelse.

Til toppen