KIRKER

Åle

Aale Kirke, der fra og med november 2014 sammen med Linnerup Kirke overgik fra at have hver deres menighedsråd til at danne et fælles menighedsråd, har en bred vifte af både gudstjenester og aktiviteter, som har det til fælles, at udgangspunktet for begge er forkyndelse, ro, nærvær, samvær, genkendelse og fordybelse.

Aale Kirke byder både på de tidlige morgengudstjenester, de klassiske højmesser og muligheden for stemningsfulde eftermiddags –og aftengudstjenester.

På aktivitetssiden er tilbuddene mange og de knytter til ved flere af byens institutioner og foreninger: julen synges ind med Aale Hjortsvang Skoles kor, som også går luciaoptog, der er juleoptakter for dagpleje-børn, børnehave, USFO og skolen, der arrangeres andagt i telt til sportsfesten, fastelavn med borgerforeningen, fredagscafé med byens foreninger og mm.

Endvidere indbydes der i fællesskab med Linnerup Kirke til både godnathistorier for børn, morgenro for sjælen, Taizègudstjenester, begyndergudstjeneste, sangaftener, oplæsningsformiddage, foredrag, julekoncerter, grundlovsmøde, sogneudflugt mv.

Aale Kirke har (i samarbejde med Linnerup Kirke) en veludbygget og informativ hjemmeside og er også at finde på Facebook.

Til toppen

Linnerup

Linnerup Kirke har igennem mange år været naturligt tilknyttet til Aale Kirke og ledes fra og med november 2014 af et fælles menighedsråd for Aale og Linnerup Kirker. Derfor er udgangspunktet for både gudstjenester og aktiviteter i og omkring Linnerup Kirke i stil med Aale Kirke kendetegnet ved forkyndelse, ro, nærvær, samvær, genkendelse og fordybelse.

Man kan opleve gudstjenester i Linnerup Kirke både kl. 09.00 og 10.30 og enkelte gange også kl. 16.00 og 19.00. Linnerup Kirke arrangerer også børnegudstjenester i form af Halloween-gudstjenester og ’børnebørns’-gudstjenester og hvert år til påske er der Skærtorsdagsspisning i kirken.

Linnerup Kirke er sammen med Aale Kirke medindbyder til både godnathistorier for børn, Taizégudstjenester, sangaftener, oplæsningsformiddage, julekoncert, begyndergudstjeneste, grundlovsmøde og sogneudflugt.

Linnerup Kirke har (i samarbejde med Aale Kirke) en veludbygget og informativ hjemmeside og er også at finde på Facebook.

 

Til toppen

PRÆST

Maria Bech Tuominen

Aale Bygade 28 A

7160 Tørring

Tlf.: 75676011

Mail: MABH@km.dk

MENIGHEDSRÅDSFORMAND

Per Heller

Firhøjvej 5, Hjortsvang

7160 Tørring

Tlf.: 75676050

Mail: perheller@hotmail.com   

Til toppen