KIRKER

 As

As Kirke, der har fælles menighedsråd med Juelsminde og Klakring Kirker, har udover klassiske gudstjenester og højmesser også en lang tradition for morgensang i sommertiden samt december måned. Herudover bydes der i visse perioder af året på babysalmesang for de helt små og deres forældre samt forskellige foredrag i samarbejde med Juelsminde og Klakring Kirker.

As Kirke har et historisk forhold til Palsgård, sognets gamle hovedgård, der ejede kirken frem til 1923. Forholdet kommer bl. a. til udtryk i kirkens udsmykning samt i den årlige friluftsgudstjeneste, der afholdes i Palsgård Park.

Link til Nationalmuseets beskrivelse af As kirke

Til toppen

 Klakring

I kraft af samarbejdet med Juelsminde og As Kirker har Klakring Kirke mange aktivitetsfællesskaber med disse i form af dels forskellige foredrag samt dels morgensang i sommermånederne og december måned.

Klakring Kirke havde indtil 1979 Juelsminde Kirke som annekssogn, hvorefter Juelsminde Kirke udskiltes som selvstændigt pastorat. Klakring kirke tilhørte fra starten af 1700-tallet til Barritskov indtil den i 1914 overgik til selveje.

Link til Nationalmuseets beskrivelse af Klakring kirke

 

Til toppen

Juelsminde

Juelsminde Kirke fejrer gudstjeneste kl. 10.30 samt lejlighedsvis kl. 9.00. Her lægges vægt på en enkel og klar forkyndelse til oplivelse og trøst for mennesker og til befrielse til det daglige livs opgaver og udfordringer.

Gudstjenester og kirkeliv har en stor musikalsk profil, idet der ved Juelsminde Kirke er hele tre kor: børne-, ungdoms- og voksenkor, som lejlighedsvis medvirker ved gudstjenesterne. Hertil kommer ugentlig morgensang i juni, jul og august måned i både As, Klakring og Juelsminde kirker.

I samarbejde med As og Klakring kirker afholdes der en årlig friluftsgudstjeneste i Palsgård park.

Der indbydes løbende til forskellige arrangementer og foredrag i Kirkebakkehuset ved Juelsminde Kirke.

Link til Nationalmuseets beskrivelse af Juelsminde Kirke.

Til toppen

PRÆSTER

Jan Unold

Kirkholmvej 12, As

7130 Juelsminde

Tlf.: 75690150

Mail: ju@km.dk

 

 

Marianne Dykær

Kirkebakken 2

7130 Juelsminde

Tlf.: 24240526

Mail: mady@km.dk

MENIGHEDSRÅDSFORMAND

Henning Møller Christiansen

Kysthaven 28

Klakring

7130 Juelsminde

Tlf.: 40 31 39 66

Mail: henning.christiansen@outlook.dk

Til toppen