KIRKER

Glud

Mens udbuddet af gudstjenester er ganske klassisk med morgengudstjenester, højmesser og månedlige eftermiddagsgudstjenester kl. 16.00, arbejder Glud Kirke målrettet med både gudstjenestens liturgi og menighedens inddragelse. Således gøres der ofte brug af lægmandslæsninger, der er mulighed for frit salmevalg til eftermiddagsgudstjenesterne og der synges gerne nyere salmer uden for salmebogen. Herudover er der friluftsgudstjeneste 2. pinsedag, julegudstjeneste om formiddagen den 24. december for børn, De 9 Læsninger til jul  og til påske samt særligt tilrettelagte gudstjenester Alle Helgensdag, 1. søndag i advent, i høst- og adventstid.

Der er på børnesiden et rigt aktivitetsliv med babysalmesang om foråret, børnegudstjenester, børne-Sankt Hans og mini-konfirmander mm.

Glud Kirke, der blev gennemgribende renoveret i 2009, overgik så sent som i 1961 til selveje.

Link til Nationalmuseets beskrivelse af Glud Kirke.

Til toppen

Hjarnø

Hjarnø Kirke har tidlige morgengudstjenester, klassiske højmesser og månedlig aftengudstjeneste kl. 19.00. Aftengudstjenesterne er kendetegnet ved både veksellæsning mellem præst og menighed samt frit salmevalg. I december måned er der tillige De 9 Læsninger.

Der arrangeres årligt Lucia-optog med øens børn og hvert år er der udendørs sensommergudstjeneste.

Der er færgeforbindelse til Hjarnø fra Snaptun og sejltider passer altid ind med gudstjenester.

Hjarnø Kirke, der kan dateres helt tilbage til 1200-tallet og som i vid udstrækning har historiefællesskab med Glud Kirke, er med sine blot 15.45 længdemeter en af Danmarks allermindste middelalderkirker.

Link til Nationalmuseets beskrivelse af Hjarnø Kirke.

Til toppen

PRÆST

 

Ulrik Dige

Glud Kirkevej 13, Glud

7130 Juelsminde

Tlf.: 75683059

Mail: ud@km.dk

FORMAND

Glud:

 

Joan Olander Rasmussen

Søborgvej 17, Glud

7130 Juelsminde

TLF.: 30335953

Mail: joan.o.rasmussen@ofir.dk

 

Hjarnø:

 

Susanne Schibler

Hovedvejen 29, Hjarnø

7130 Juelsminde

Tlf.: 75683686

Mail: camping@hjarnoe.dk

LINK

Til toppen