KIRKER

Hedensted

Hedensted Kirke har plads til 300 kirkegængere og er hjemsted for en stor søndagsmenighed, der udover klassiske gudstjenester og højmesser også mødes med et varieret tilbud af fokusgudstjenester som f. eks. fastelavns- og BUSK-gudstjeneste og afslutningsgudstjenester for både babysalmesangsdeltagere og minikonfirmander. Sidste søndag i hver måned er der børnekirke i forbindelse med søndagens gudstjeneste og der holdes plejehjemsgudstjenester også i kirken.

Hedensted Kirke har endvidere et rigt musikliv i form af både børne- og voksenkor. Desuden arrangeres der flere gange årligt både koncerter og musikgudstjenester.

På aktivitetssiden er Hedensted Kirke ligeledes meget aktiv. Der tilbydes babysalmesangsforløb 4 gange årligt, der er legestue for børn og forældre hver torsdag og der er velbesøgte fællesspisningsarrangementer for enlige på månedlig basis. Endvidere er der ud over året et par højskoledage med programpunkter, der henvender sig til voksne. I kirkecenteret er der flere foredrag i løbet af året, og flere foreninger mødes der.

Hedensted Kirke fremstår meget velholdt og fleksibelt indrettet efter en renovering påbegyndt i 1999.

Link til Nationalmuseets beskrivelse af Hedensted Kirke.

Til toppen

Store Dalby

I St. Dalby Kirke afholdes der med gennemsnitligt 14 dages interval både gudstjenester og højmesser men med hyppigere frekvens til højtider. Enkelte gudstjenester i løbet af året, f. eks. høstgudstjenesten, har specielt præg med enten koncert eller fælles kaffebord.

I kraft af både naboskab og fælles menighedsråd med Hedensted Kirke dækkes man på aktivitetssiden naturligt ind af mange af Hedensted Kirkes arrangementer. Dog arrangeres der enkelt arrangementer i løbet af året som f.eks. et ’Syng-julen-ind’-arrangement med efterfølgende kaffe og hygge.

St. Dalby Kirke, der levede med omskiftelige ejerforhold i 1800-tallet og overgik til selveje i 1912, er blandt provstiets mindste kirker med ca. 70 siddepladser.

Link til Nationalmuseets beskrivelse af Store Dalby Kirke.

Til toppen

PRÆSTER

Morten Seindal Krabbe

Lysagervænget 48

8722 Hedensted

Tlf.: 75892808

Mail: MSKR@km.dk

VACANT

Tabitta Flyger

Kirkegade 15

8722 Hedensted

Tlf.: 21439946

Mail: taf@km.dk

 

MENIGHEDSRÅDSFORMAND

Kjell Palmelund Laursen

Æblevænget 14

8722 Hedensted

Tlf.: 75891925/20231925

Mail: kjelau@mail.dk

Til toppen