KIRKER

Hornborg

Vi har et varieret udbud af både gudstjenester og kirkelige aktiviteter i Hvirring og Hornborg kirke og er for børn og voksne i alle aldre. Vi har klassiske gudstjeneste kl 9.00 og 10.30 med altergang og derudover gudstjenester med forskellig tema, liturgi, og musik i form af børnegudstjenester, spejdergudstjenester, meditationsgudstjenester (ro til tro) og forskellige tiltag til årets højtider

Derudover har vi babysalmesang, minikonfirmander, plejehjemsgudstjenester og forskellige foredragsaftener og koncerter.

Man kan orientere sig om Hvirring og Hornborg kirkers tilbud på både kirkens hjemmeside og Facebook-profil.

Til toppen

Hvirring

Vi har et varieret udbud af både gudstjenester og kirkelige aktiviteter i Hvirring og Hornborg kirke og er for børn og voksne i alle aldre. Vi har klassiske gudstjeneste kl 9.00 og 10.30 med altergang og derudover gudstjenester med forskellig tema, liturgi, og musik i form af børnegudstjenester, spejdergudstjenester, meditationsgudstjenester (ro til tro) og forskellige tiltag til årets højtider

Derudover har vi babysalmesang, minikonfirmander, plejehjemsgudstjenester og forskellige foredragsaftener og koncerter.

Man kan orientere sig om Hvirring og Hornborg kirkers tilbud på både kirkens hjemmeside og Facebook-profil.

Til toppen

PRÆST

Marie-Louise Lieberoth Wadum

Hvirringvej 66, Hvirring

8762 Flemming

Tlf.: 75673042

Mail: MALW@km.dk

MENIGHEDSRÅDSFORMAND

Hornborg:

 

Christian Høg

Flemmingvej 14

8762 Flemming

Tlf.: 75674367

Mail: flemmingfjer@hotmail.com

 

Hvirring:

 

Michael Sommer Poulsen

Gartnervænget 3

8763 Rask Mølle

Tlf.: 23683808

Mail: msp@langberg.dk

Til toppen