KIRKER

Løsning kirke

Det overordnede kirkelige arbejde omkring Løsning Kirke samler sig om værdierne Kristus-fokus, bibeltillid, omsorgsfuldt fællesskab, medejerskab, lokal forankring. Gudstjenesterne, der hver søndag samler 2-300 deltagere, er andet og mere end 'præstens forestilling', hvilket kommer til udtryk i, at hver gudstjeneste har sine kirkeværter, tekstlæsere, forbedere, musikere, teknikere, kaffehold mv.

På aktivitetssiden er ca. 200 frivillige medarbejdere med til at forestå alt lige fra babysalmesang til ældremøder, kvindeaftener og mandeaftener, besøgstjeneste, kristendomskurser for nye og nysgerrige, middage for enlige, middage inkl. ægteskabsforedrag for nygifte og dåbsforældre-undervisning. Foruden meget kirkeligt arbejde ud fra missionshuset.

Den lokale forankring udmøntes i nært samarbejde med Borgerforening, idrætsforening og spejdere om diverse gudstjenester og arrangementer. Løsning menighedsråd er med i menighedsnetværket under Evangelisk Luthersk Netværk.

Til toppen

Løsning gl. kirke

Til toppen

Korning

Korning Kirke har gudstjenester både kl. 09.00 og 10.30 og samler hver søndag mellem 50-100 gudstjenestedeltagere. Der er kirkelige hverdagsaktiviteter fra børn til voksne, og man er naturlig medindbyder på mange af de aktiviteter og arrangementer, der også udgår fra Løsning Kirke.

Korning Kirke er med i menighedsnetværket under Evangelisk Luthersk Netværk og et uddrag af menighedsrådets værdisæt lyder: "Gudstjenesteglæden og et omsorgsfuldt fællesskab er kirkens bedste redskaber til at få alle med. Vi ønsker at kirken må være forankret i lokalmiljøet og åben for alle ikke-lokale".

Til toppen

PRÆSTER

Sune Skarsholm

Saturnvej 69

8723 Løsning

Tlf.: 51160169

Mail: suss@km.dk

Filip Torp Kildeholm

Tlf.: 30255 5882

Mail: ftk@km.dk

MENIGHEDSRÅDSFORMAND

Løsning:

 

Jacob Honoré Broberg

Toftevænget 2A

8723 Løsning

Tlf.: 26851684

Mail: jhb@lkkirker.dk 

 

Korning:

 

Fridtjof Stidsen

Korning Gammelby 35

8700 Horsens

Tlf.: 75673551

Mail: fstidsen@gmail.com

LINK

Egen hjemmeside

sning sogn på sogn.dk

Korning sogn på sogn.dk 

Til toppen