KIRKE

Sindbjerg

Højmessen kl. 10.30 står centralt i Sindbjerg Kirkes bestræbelser på at nå ud til sognet med evangeliet om Jesus Kristus. Men der suppleres med et bredt spektrum af både tematisk prægede gudstjenester og kirkelige aktiviteter i løbet af ugen.

Således er der spaghetti-gudstjenester, BUSK-gudstjenester, familiegudstjenester og højtidsgudstjenester på forskellige tidspunkter i løbet af året. Aktivitetsmæssigt kommer man også vidt omkring i form af babysalmesang, musikalsk legestue, kirkecafé, besøgstjeneste mv. og der er kirkekor for børn på 3.-7. klassetrin.

Man kan orientere sig om kirkens forskellige tilbud på kirkens hjemmeside og Facebook-profil.

Til toppen

PRÆST

Helga Døssing Bendfeldt

Teglværksparken 16

7130 Juelsminde

Tlf.: 28187844

Mail: hedb@km.dk 

MENIGHEDSRÅDSFORMAND

Ole Thorø Lauridsen

Højagervej 10, Lindved

7100 Vejle

Tlf.: 28404236

Mail: ole@ot.lauridsen.dk

Til toppen