KIRKER

Uldum

Med et varieret udbud af både gudstjenester og kirkelige aktiviteter er Uldum Kirke en aktiv kirke for børn og voksne i alle aldre. Der er de klassiske gudstjenester med altergang både kl. 9.00 og kl. 10.30 og derudover en række af gudstjenester med forskelligt særpræg eller tematik i løbet af året til Sankt Hans, høst, kyndelmisse m. fl. Hertil kommer gudstjenester med rytmisk musik og forskellige tiltag – også for børn – til årets højtider.

På aktivitetssiden er der forskellige møder i form af foredrag (i samarbejde med Uldum Højskole), der er såkaldte ”Kom-sammen-eftermiddage” i præstegården i Uldum og læsekreds. For de allermindste er der baby-salmesang og mini-konfirmandundervisning for de lidt større.

Uldum Kirke, der har fælles menighedsråd med Langskov Kirke, har endvidere et samarbejde med flere af byens foreninger om aktiviteter i og omkring kirken.

Man kan orientere sig mere overordnet om Uldum Kirkes tilbud på både hjemmeside og på kirkens Facebook-profil.

Til toppen

Langskov

Langskov Kirke har både tidlige morgengudstjenester kl. 09.00 med altergang og klassiske højmesser kl. 10.30, hvortil kommer anledningsgudstjenester i løbet af året såsom høstgudstjenester, Alle Helgen og De 9 Påskelæsninger. Endvidere afholdes der et par gange i løbet af året aftensang på skift i hhv. Uldum og Langskov kirker.

Langskov Kirke, der altid har været i pastoratsfællesskab med Uldum Kirke, er medarrangør af en lang række af Uldum Kirkes aktiviteter og deler både hjemmeside og Facebook-profil med Uldum Kirke.

Til toppen

PRÆST

Annette Lyster-Clausen
Grejsdalsvej 430
7100 Vejle
Tlf. 20971202 / 75678051
Mail: anlc@km.dk

MENIGHEDSRÅDSFORMAND

Anne Marie Winther

7171 Uldum

Tlf.: 29921114

Mail: winther134@gmail.com     

Til toppen